Dirk Beintema

Dirk Beintema, over schilderen

 

 

NB. U kunt op de afbeeldingen klikken om de getoonde afbeeldingen vergroot weer te geven. 

 

Dirk Beintema schiermonnikoog 2010 

Dirk Beintema bij zijn schilderij "Schiermonnikoog 2010" olieverf op paneel, collectie provincie Fryslân

 

 

Dirk Beintema zag als 7 jarig kind zijn vader soms mooie tekeningen maken. Moeder had bijzondere belangstelling voor kunst en cultuur, was in die tijd lid van Openbaar Kunstbezit, en nam hem als 8 jarig kind mee naar een tentoonstelling van Jan Stroosma in het Pier Pandermuseum in de Prinsentuin te Leeuwarden. De mooie friese landschappen in zwart wit staan hem nog helder voor de geest. Moeder was trots dat ze kon zeggen dat Jan Stroosma een ex-klasgenootje van haar was en dat hij een echte kunstenaar was geworden. Mogelijk is hierdoor mede zijn belangstelling voor beeldende kunst gewekt. Beintema maakte op 13 jarige leeftijd zijn eerste olieverfje naar een prent van Willem Roelofs.´De Brug te Doesburg´

 

dirkbeintema-4

 

Húns (2009)

Techniek: Olieverf op paneel

Afm. 60 x 80 cm 

(Verkocht)

 

 

 

In de ban van muziek, hij bouwde zelf zijn eerste elektrische gitaar, geboeid door Cliff Richard en The Shadows, leerde hij zichzelf hun mooie nummers na te spelen. Dirk Beintema speelde in de jaren 60 als sologitarist in verschillende bands, o.a. in The Fabulous Beats. Tot hij stopte eind 1968 met deze muziek en besloot zich meer serieus toe te leggen op de schilderkunst. Had de schildersopleiding aan de Ambachtsschool te Leeuwarden gevolgd en werkte als etaleur en vervolgens als huisschilder. Was geboeid door de klassieke schilderkunst en kopieerde aanvankelijk enkele oude meesters. 

 

dirkbeintema-5

 

Eagum II (2006) 

Techniek: Olieverf op paneel

Afm. 60 x 70 cm 

Collectie provincie Fryslân

 

 

 

 

Begon portretten te maken. Het portret in olieverf van dochter Barbara uit 1976, is hiervan een voorbeeld. Kreeg in die tijd veelvuldig portretopdrachten, waaronder een opdracht van de gemeente Noordoostpolder, voor een staatsieportret van koningin Juliana in 1978. Het portret kwam in de raadszaal te hangen en is nog steeds in het bezit van de gemeente Noordoostpolder.

 

Boerderij met koolzaad, 2002 Olieverf op paneel Afm. 40 x 50 cm

 

Boerderij met koolzaad (2002)

Techniek: Olieverf op paneel

Afm. 40 x 50 cm 

(verkocht)

 
 
 
 
 
 
 

Raakte geboeid door de friese landschappen, ontdekte andere (dan de klassieke) kleuren, en belandde via een wat afgeleide Haagse School stijl, in een meer impressionistische stijl. Was als natuurmens, o.a. vlinderverzamelaar, altijd al geboeid door dorpsgezichten, landschappen zoals de De deelen, De Rottige Meente, het friese landschap bij Earnewald, en maakte in jaren 80 een kleine serie rietlandschappen. Het werkje van de De Deelen getiteld ‘Riet III' uit 1984 is daarvan een voorbeeld. In 1990 zijn die werkjes bij Galerie Goutum geëxposeerd.

 

Het bezoek aan een overzichtstentoonstelling van Henri Matisse in Dusseldorf 1983 werd voor hem een openbaring. De confrontatie met deze schilder bracht hem aanvankelijk in grote verwarring, maar toen het stof na verloop van tijd was neergedaald, kreeg hij ‘ruimte' om kleur en vorm vrijer te gaan gebruiken. Matisse leerde hem o.a. het volgende te zien.´

De enige beperking die de schilderkunst heeft, is de beperking die de schilder zichzelf oplegt.´

 

Roptasyl, 2009, Olieverf op doek Afm. 60 x 73 cm (prijs op aanvraag)

 

Roptasyl (2009)

Techniek: Olieverf op doek 

Afm. 60 x 73 cm

(prijs op aanvraag)

 

 

 

 

Het expressionisme raakte hem diep. Zowel het Franse, Duitse en natuurlijk het friese expressionisme behoren tot zijn schilderkunstige home, waarmee hij zich sterk verwant voelt. Ook sommige schilders (van het eerste uur) zoals van De Ploeg kunnen hem inspireren. Zijn thema en belangrijkste inspiratiebron is het landschap. Met name het noordelijke friese landschap kan hem in vervoering brengen en aanzetten tot schilderen. Schildert graag wijdse landschappen met koren - of koolzaadvelden, of kleine dorpen. Ook het zuidelijke landschap, bijvoorbeeld de Midi in Zuid-Frankrijk, kan hem boeien. (Zie het Canal du Midi te Capestang, ´en plein air´, juli 2008) 

 

Dijksweg bij Marrum. 2009 Olieverf op paneel Afm. 40 x 40 cm (prijs op aanvraag)

 

Dijksweg bij Marrum (2009)

Techniek: Olieverf op paneel

Afm. 40 x 40 cm 

(verkocht)

 

 

 

 

 

Schildert zowel ´en plein air´, als in zijn atelier op de Turfmarkt nummer 8 in Leeuwarden. De buiten gemaakte werken hebben veelal een meer directe verbinding met realiteit dan de in het atelier gemaakte werken. In zijn atelier, waar van ter plaatse gemaakte schetsen wordt gewerkt, kan hij meestal wat meer afstand van het onderwerp nemen. Sinds 1994 behoort hij tot de vaste stal van Galerie de Vis in Harlingen en sinds 2002 tot de vaste stal van Galerie Muskee in Groningen. Tevens exposeert hij sinds kort soms werk bij Galerie en Kunsthandel De Vries in Leeuwarden.

 

 

Copyright © 2014 Dirk Beintema. All Rights Reserved.

Top Desktop version