Curriculum Vitae Dirk Beintema


Curriculum vitae

Dirk Beintema (Leeuwarden 1948)


Opleiding:

Ambachtschool schilderen

Etaleursopleiding

(Avond) MAVO

Voorbereidende lerarenopleiding

Politieopleidingsschool Lochem

Bestuursacademie

Als kunstenaar autodidact


Exposities

1978    Stadskantoor Emmeloord (solo)

1981    “Mechelien” Emmeloord (solo)

1990    Galerie Goutum (solo)

1992        Provinciehuis Leeuwarden (groeps)

1992    Miele-galerie Leeuwarden (solo)

1994    Galerie de Vis Harlingen (solo)

1995    KunstRai Amsterdam (groeps)

1995    Galerie de Vis Harlingen “Zomer in Friesland I” (groeps)

1995    Galerie de Vis Harlingen “Koeien in de kunst” (groeps)

1996    KunstRai Amsterdam (groeps)

1996    Galerie Goutum, Jubileumtentoonstelling (groeps)

1996    Galerie de Vis Harlingen, Jubileumtentoonstelling (groeps)

1997    Sociale Verzekeringsbank Amstelveen (solo)

1997    KunstRai Amsterdam (groeps)

1997    Maritiem Museum Rotterdam (groeps)

1997    Galerie de Vis Harlingen “Zomer in Friesland II” (groeps)

1998    Galerie Romein Leeuwarden “Fryslân in beeld” (groeps)

1998    KunstRai Amsterdam (groeps)

1998    Galerie de Vis Harlingen “Zomer in Friesland III” (groeps)

1998    Galerie Langweer (groeps)

1999    Galerie de Vis Harlingen “Het Friese landschap” (groeps)

2000    Galerie Muskee Groningen (groeps)

2000    Avérotoren Leeuwarden, Simmer 2000 Expositie Typisk Frysk (groeps)

2000    Galerie de Vis Harlingen “Het Friese landschap IV” (groeps)

2001    Amsterdam (groeps)

2001    Omrop Fryslân Leeuwarden (groeps)

2002    Galerie Muskee Groningen, Zomertentoonstelling (groeps)

2002    Gemeentehuis Burgum (groeps)

2003    Galerie de Vis Harlingen “De boerderij” (groeps)

2004    Galerie de Vis Harlingen “De Harlinger Haven” (groeps)

2005    Galerie de Vis Harlingen “Bij de gratie van de Dijk” (groeps)

2006    Galerie de Vis Harlingen, Jubileumtentoonstelling 25 jaar de Vis (groeps)

2006    Galerie Muskee (Assen) Oranjekanaal (groeps)

2007    Galerie Muskee Groningen (solo)

2009    Galerie Goutum “De grande finale” (groeps)

2009    Kunsthandel en Galerie de Vries “Landschap” (groeps)

2010    4 Beintema’s in de Schierstins te Veenwouden. (groeps)

2010   Zomersalon Kunsthandel en Galerie de Vries te Leeuwarden (groeps)

2011    Opening Atielier Dirk Beintema, Turfmarkt 8 Leeuwarden.

2011    Atelier Dirk Beintema; ‘Het Noordelijke landschap’ solotentoonstelling.

2011    Atelier Dirk Beintema; Noordelijke (winter) landschappen, solotentoonstelling.

2012    Atelier Dirk Beintema: Voorjaarslandschappen, solotentoonstelling.

2012    Galerie Van Strien, Nieuw Amsterdam, (groeps)

2012    Atelier Dirk Beintema: Najaarstentoonstelling, solotentoonstelling.

2013    Atelier Dirk Beintema: Friese dorpsgezichten en landschappen 2013, solo.

2013    Kunstmaand Ameland 2013, Galerie November, solo.

2014    Atelier Dirk Beintema 2014, Het Noordelijk landschap en Amelandschappen, solo.

2014    Museum It Tsiispakhús te Wommels. Van Westhem tot Bartlehiem. Solo

2015    Atelier Dirk Beintema, Winterexpositie , solo.

2015    Atelier Dirk Beintema, Kleine dorpen en het open landschap van Fryslân, solo.

2016    Atelier Dirk Beintema, Zuid- Franse en Noord-Nederlandse landschappen van 1985         tot 2016, solo.

2016     Rechtbank Noord Nederland, landschappen, solo.

2016     Museums Vledder, Fryslân op doek, solo.

2016     Collectie Harms Rolde, Hof van Saksen, landschappen, solo.

2016     Pictura Groningen, Noordelijke landschappen, overzicht van 1977 tot 2016, solo


Publicaties

Boek: Het Wad, wolken wind water (1996)

Elegance

Tableaux

Fryslân in beeld

Boek: Het Friese landschap (1999)

Boek: “Friesland door de ogen van vrouwen” met landschappen van Dirk Beintema (2000)

K-route Omrop Fryslân februari 2010.

Boek: Dirk Beintema. ’Ode aan Fryslân. Juli 2011, Bevat 20 in opdracht van provincie Fryslân gemaakte Friese landschappen en 32 overige Friese landschappen.

Dirk Beintema, catalogus in boekvorm, overzichtstentoonstelling in Pictura in Groningen. (december 2016 – januari 2017).

Uitnodiging Biënnale van Florence 2009, 2010, 2011


Werk aangekocht :

Sociale Verzekeringsbank

Arcadis N.V.

Gemeente Noordoostpolder

Gemeente Tytsjerksteradiel

A en O fonds, Vereniging Nederlandse Gemeenten

Provincie Fryslân

SUR Assen, Univé

Diverse particuliere collecties


Overige aktiviteiten:

Gezamenlijk met collega Sies Bleeker de herinrichting van de kunstcollectie van de Provincie Fryslân verzorgd, in het nieuwe provinciehuis aan de Tweebaksmarkt te Leeuwarden in het voorjaar van 2012.