Expositie in het Zuivelmuseum It Tsiispakhús te Wommels

Onder de titel ‘van Westham tot Bartlehiem' wordt er van vrijdag 5 september t/m zondag 2 november een collectie schilderijen ten toon gesteld.

Dirk Beintema exposeert in Museum it Tsiispakhús in Wommels. In de fraaie expositiezaal zijn werken te zien uit de periode van 1999 tot 2014. De tentoonstelling, die loopt tot en met 2 november 2014, is onder grote belangstelling op 5 september j.l. geopend door Pieter de Groot. Zijn openingswoordje is via de link, hier onder vermeld, na te lezen in een Word bestand.


Openingswoordje Pieter de Groot


In de maand oktober 2014 zal - bij voldoende aanmelding - door de Dirk Beintema een lezing worden gehouden op een nog te plannen dinsdag- of woensdagavond.
Ook is er in die maand de mogelijkheid voor een rondleiding door de schilder bij een groep van ten minste 10 personen. Inlichtingen hierover kunt u vragen bij het Museum it Tsiispakhús.